Showing 433–468 of 859 results

ABC TOEIC: Reading Comprehension

166.000VNĐ

Bộ sách ABC TOEIC giúp người học mong muốn đạt điểm 300+ trong kỳ thi TOEIC làm quen với dạng đề thi Nghe hiểu và Đọc hiểu của kỳ thi này. Ngoài lượng từ vựng phong phú và các chủ điểm ngữ pháp được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, người học còn được trang bị các “chiến lược” để có khả năng chọn câu trả lời đúng một cách nhanh chóng khi làm các bài tập thực hành trong sách cũng như khi làm bài thi. Đặc biệt, sau mỗi bài học còn có phần giới thiệu một số câu hỏi mô phỏng các câu hỏi trong đề thi mẫu để người học có thêm cơ hội luyện tập. Bộ sách dành cho người tự học hoặc được dùng làm tài liệu giảng dạy.

ABC TOEIC: Listening Comprehension

226.000VNĐ

 

Bộ sách ABC TOEIC giúp người học mong muốn đạt điểm 300+ trong kỳ thi TOEIC làm quen với dạng đề thi Nghe hiểu và Đọc hiểu của kỳ thi này. Ngoài lượng từ vựng phong phú và các chủ điểm ngữ pháp được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, người học còn được trang bị các “chiến lược” để có khả năng chọn câu trả lời đúng một cách nhanh chóng khi làm các bài tập thực hành trong sách cũng như khi làm bài thi. Đặc biệt, sau mỗi bài học còn có phần giới thiệu một số câu hỏi mô phỏng các câu hỏi trong đề thi mẫu để người học có thêm cơ hội luyện tập. Bộ sách dành cho người tự học hoặc được dùng làm tài liệu giảng dạy.

Succeed in Cambridge English: Flyers

198.000VNĐ

Bao gồm ba quyển:

          

  1. Succeed in Cambridge English: Flyers – 5 Practice Tests
  2. Young Learners – English for Flyers
  3. Audio scripts & Answer Key

và một đĩa MP3.

Succeed in Cambridge English: Movers

198.000VNĐ

Bao gồm ba quyển:

          

  1. Succeed in Cambridge English: Movers – 5 Practice Tests
  2. Young Learners – English for Movers
  3. Audio scripts & Answer Key

và một đĩa MP3.

Succeed in Cambridge English: Starters

182.000VNĐ

Bao gồm ba quyển:

Succeedin_Starters      englishforStarters      Succeedin_Starters_AK

  1. Succeed in Cambridge English: Starters – 5 Practice Tests
  2. Young Learners – English for Starters
  3. Audio scripts & Answer Key

và một đĩa MP3.

Collins Cambridge English Flyers

148.000VNĐ

(bao gồm hai quyển: Cambridge English Flyers – Three Practice Tests, Cambridge English Flyers – Three Practice Tests – Audio scripts & Answer Key và một đĩa MP3)

Collins Cambridge English Movers

148.000VNĐ

(bao gồm hai quyển: Cambridge English Movers – Three Practice Tests, Cambridge English Movers – Three Practice Tests – Audio scripts & Answer Key và một đĩa MP3)