Showing 829–859 of 859 results

900 câu tiếng Trung Quốc thường dùng

48.000VNĐ

(dùng kèm với 3 đĩa Audio bán riêng)

Với mục đích nhấn mạnh vào việc học mà vui, cuốn sách 900 câu tiếng Trung Quốc thường dùng được biên soạn nhằm giúp học viên thông thạo ngôn ngữ đàm thoại tiếng Trung Quốc trong một thời gian ngắn. Các đặc điểm của cuốn sách này bao gồm:

900 mẫu câu thường hay xuất hiện, giúp người học có thể ứng xử với những tình huống giao tiếp thông thường bằng tiếng Trung Quốc

Phần từ vựng chính 1500 từ có gốc từ khoảng 700 ký tự tiếng Trung Quốc

Một môi trường học tập phong phú có kết hợp sử dụng giáo trình, đĩa CD và các tài liệu trực tuyến (www.hanyu900.com).

I can Learn: Number and Word Puzzles – Vui học Số và Từ

30.000VNĐ

Bộ sách vui học thuộc tủ sách I Can Learn của NXB Egmont (Anh Quốc) dành cho lứa tuổi mẫu giáo và học sinh tiểu học, gồm 4 cuốn: Vui học số (Number Activities), Vui học Số và Từ (Number and Word Puzzles), Vui học Đọc (Reading Activities), Vui học Viết (Writing Activities). Sách cung cấp nhiều hoạt động phong phú và bổ ích nhằm giúp các bé tiếp thu và thực hành các kỹ năng nền tảng như đồ nét, vẽ, đếm, tính toán đơn giản, giải quyết vấn đề v.v. một cách sinh động và nhẹ nhàng, phù hợp với lứa tuổi. Sách cũng còn có thể được sử dụng để các bé học từ vựng tiếng Anh dưới sự hướng dẫn của phụ huynh hoặc giáo viên.

I can Learn: Writing Activities – Vui học Viết

30.000VNĐ

Bộ sách vui học thuộc tủ sách I Can Learn của NXB Egmont (Anh Quốc) dành cho lứa tuổi mẫu giáo và học sinh tiểu học, gồm 4 cuốn: Vui học số (Number Activities), Vui học Số và Từ (Number and Word Puzzles), Vui học Đọc (Reading Activities), Vui học Viết (Writing Activities). Sách cung cấp nhiều hoạt động phong phú và bổ ích nhằm giúp các bé tiếp thu và thực hành các kỹ năng nền tảng như đồ nét, vẽ, đếm, tính toán đơn giản, giải quyết vấn đề v.v. một cách sinh động và nhẹ nhàng, phù hợp với lứa tuổi. Sách cũng còn có thể được sử dụng để các bé học từ vựng tiếng Anh dưới sự hướng dẫn của phụ huynh hoặc giáo viên.

I can Learn: Number Activities – Vui học Số

30.000VNĐ

Bộ sách vui học thuộc tủ sách I Can Learn của NXB Egmont (Anh Quốc) dành cho lứa tuổi mẫu giáo và học sinh tiểu học, gồm 4 cuốn: Vui học số (Number Activities), Vui học Số và Từ (Number and Word Puzzles), Vui học Đọc (Reading Activities), Vui học Viết (Writing Activities). Sách cung cấp nhiều hoạt động phong phú và bổ ích nhằm giúp các bé tiếp thu và thực hành các kỹ năng nền tảng như đồ nét, vẽ, đếm, tính toán đơn giản, giải quyết vấn đề v.v. một cách sinh động và nhẹ nhàng, phù hợp với lứa tuổi. Sách cũng còn có thể được sử dụng để các bé học từ vựng tiếng Anh dưới sự hướng dẫn của phụ huynh hoặc giáo viên.

I can Learn: Reading Activities – Vui học Đọc

30.000VNĐ

Bộ sách vui học thuộc tủ sách I Can Learn của NXB Egmont (Anh Quốc) dành cho lứa tuổi mẫu giáo và học sinh tiểu học, gồm 4 cuốn: Vui học số (Number Activities), Vui học Số và Từ (Number and Word Puzzles), Vui học Đọc (Reading Activities), Vui học Viết (Writing Activities). Sách cung cấp nhiều hoạt động phong phú và bổ ích nhằm giúp các bé tiếp thu và thực hành các kỹ năng nền tảng như đồ nét, vẽ, đếm, tính toán đơn giản, giải quyết vấn đề v.v. một cách sinh động và nhẹ nhàng, phù hợp với lứa tuổi. Sách cũng còn có thể được sử dụng để các bé học từ vựng tiếng Anh dưới sự hướng dẫn của phụ huynh hoặc giáo viên.

Tảng băng tan

148.000VNĐ

Làm thế nào để vượt qua những chướng ngại trong một thế giới luôn không ngừng thay đổi? Quyển Tảng băng tan của hai tác giả John Kotter và Holger Rathgeber sẽ:

 • Giúp bạn nhân diện rõ hơn những thử thách – những tảng băng tan – mà bạn có thể đang và sẽ đối mặt
 • Trang bị phương pháp đổi mới theo tiến trình tám bước – phương pháp cho phép bạn mạnh dạn thay đổi và giải quyết những khó khăn nảy sinh trong quá trình đổi mới
 • Giúp bạn chủ động, tự tin và thành công trong cuộc sống

404 Essential Tests for IELTS: General Training

40.000VNĐ

(dùng kèm với 2 Audio CD bán riêng)

 • 4 practice listening tests
 • 4 practice general training level reading tests
 • 4 practice general training level writing tests
 • 4 practice speaking tests
 • Detailed descriptions of the four different test sections: listening, reading, writing and speaking
 • General pointers and immersion ideas to improve candidates’ listening, reading, writing and speaking skills
 • A complete answer key for the listening and reading tests
 • Tapescripts for the listening tests
 • Full answer keys and 2 writing test model answers
 • A score analyser to interpret systematic errors and to set a realistic time frame to prepare for an ielts test
 • A glossary of terms
 • Useful information about effective studying for ielts

404 Essential Tests for IELTS: Academic Module

40.000VNĐ

(dùng kèm với 2 Audio CD bán riêng)

 • 4 practice listening tests
 • 4 practice academic level reading tests
 • 4 practice academic level writing tests
 • 4 practice speaking tests
 • Detailed descriptions of the four different test sections: listening, reading, writing and speaking
 • General pointers and immersion ideas to improve candidates’ listening, reading, writing and speaking skills
 • A complete answer key for the listening and reading tests
 • Tapescripts for the listening tests
 • Full answer keys and 2 writing test model answers
 • A score analyser to interpret systematic errors and to set a realistic time frame to prepare for an ielts test
 • A glossary of academic terms
 • Useful information about effective studying for ielts

202 Useful Exercises for IELTS

40.000VNĐ

(dùng kèm với 2 Audio CD bán riêng)

 • 27 listening exercises
 • 8 listening news items
 • 5 listening lectures
 • 3 dictation tests
 • 10 writing tasks with writing test model answers
 • Comprehensive index
 • Links to 101 helpful hints
 • Complete tapescripts
 • 5 interesting topic areas
 • Full answer keys and listening exercise tapescripts
 • And more…

101 Helpful Hints for IELTS: Academic Module

56.000VNĐ

(dùng kèm với 1 Audio CD bán riêng)

 • 2 practice listening skills tests
 • 4 graded practice reading tests
 • 4 practice academic writing tests
 • 2 sets of practice speaking test questions
 • Extensive help sections for all 4 sub-tests
 • Advice for general training module candidates
 • Speaking test practice board game
 • Listening skills test tapescripts
 • Full answer keys and writing test model answers
 • A score interpreter
 • Listening & reading test questions with notes
 • A glossary of terms
 • Useful information about studying overseas

101 Helpful Hints for IELTS: General Training

56.000VNĐ

(dùng kèm với 1 Audio CD bán riêng)

 • 2 practice listening skills tests
 • 4 graded practice reading tests
 • 4 practice academic writing tests
 • 2 sets of practice speaking test questions
 • Extensive help sections for all 4 sub-tests
 • Advice for general training module candidates
 • Speaking test practice board game
 • Listening skills test tapescripts
 • Full answer keys and writing test model answers
 • A score interpreter
 • Listening & reading test questions with notes
 • A glossary of terms
 • Useful information about studying overseas

450 Nouveaux Exercices: Orthographe Intermédiaire

56.000VNĐ

Bộ sách gồm 12 tập được chia làm 3 cấp độ: Sơ cấp, Trung cấp, Nâng cao. Mỗi tập sách gồm 450 bài tập về Ngữ pháp, Từ vựng, Chính tả, Chia động từ v.v được sắp xếp từ dễ đến khó theo từng chủ đề để giúp người học từng bước nâng cao trình độ.

450 Nouveaux Exercices: Orthographe Débutant

58.000VNĐ

Bộ sách gồm 12 tập được chia làm 3 cấp độ: Sơ cấp, Trung cấp, Nâng cao. Mỗi tập sách gồm 450 bài tập về Ngữ pháp, Từ vựng, Chính tả, Chia động từ v.v được sắp xếp từ dễ đến khó theo từng chủ đề để giúp người học từng bước nâng cao trình độ.

450 Nouveaux Exercices: Vocabulaire Intermédiaire

60.000VNĐ

Bộ sách gồm 12 tập được chia làm 3 cấp độ: Sơ cấp, Trung cấp, Nâng cao. Mỗi tập sách gồm 450 bài tập về Ngữ pháp, Từ vựng, Chính tả, Chia động từ v.v được sắp xếp từ dễ đến khó theo từng chủ đề để giúp người học từng bước nâng cao trình độ.

450 Nouveaux Exercices: Vocabulaire Débutant

56.000VNĐ

Bộ sách gồm 12 tập được chia làm 3 cấp độ: Sơ cấp, Trung cấp, Nâng cao. Mỗi tập sách gồm 450 bài tập về Ngữ pháp, Từ vựng, Chính tả, Chia động từ v.v được sắp xếp từ dễ đến khó theo từng chủ đề để giúp người học từng bước nâng cao trình độ.

450 Nouveaux Exercices: Conjugaison Intermédiaire

58.000VNĐ

Bộ sách gồm 12 tập được chia làm 3 cấp độ: Sơ cấp, Trung cấp, Nâng cao. Mỗi tập sách gồm 450 bài tập về Ngữ pháp, Từ vựng, Chính tả, Chia động từ v.v được sắp xếp từ dễ đến khó theo từng chủ đề để giúp người học từng bước nâng cao trình độ.

450 Nouveaux Exercices: Conjugaison Débutant

52.000VNĐ

Bộ sách gồm 12 tập được chia làm 3 cấp độ: Sơ cấp, Trung cấp, Nâng cao. Mỗi tập sách gồm 450 bài tập về Ngữ pháp, Từ vựng, Chính tả, Chia động từ v.v được sắp xếp từ dễ đến khó theo từng chủ đề để giúp người học từng bước nâng cao trình độ.

450 Nouveaux Exercices: Révisions Avancé

70.000VNĐ

(dùng kèm với một đĩa Audio bán riêng)

Bộ sách gồm 12 tập được chia làm 3 cấp độ: Sơ cấp, Trung cấp, Nâng cao. Mỗi tập sách gồm 450 bài tập về Ngữ pháp, Từ vựng, Chính tả, Chia động từ v.v được sắp xếp từ dễ đến khó theo từng chủ đề để giúp người học từng bước nâng cao trình độ.

450 Nouveaux Exercices: Révisions Intermédiaire

64.000VNĐ

(dùng kèm với một đĩa Audio bán riêng)

Bộ sách gồm 12 tập được chia làm 3 cấp độ: Sơ cấp, Trung cấp, Nâng cao. Mỗi tập sách gồm 450 bài tập về Ngữ pháp, Từ vựng, Chính tả, Chia động từ v.v được sắp xếp từ dễ đến khó theo từng chủ đề để giúp người học từng bước nâng cao trình độ.

450 Nouveaux Exercices: Révisions Débutant

68.000VNĐ

(dùng kèm với một đĩa Audio bán riêng)

Bộ sách gồm 12 tập được chia làm 3 cấp độ: Sơ cấp, Trung cấp, Nâng cao. Mỗi tập sách gồm 450 bài tập về Ngữ pháp, Từ vựng, Chính tả, Chia động từ v.v được sắp xếp từ dễ đến khó theo từng chủ đề để giúp người học từng bước nâng cao trình độ.

450 Nouveaux Exercices: Grammaire Avancé

78.000VNĐ

Bộ sách gồm 12 tập được chia làm 3 cấp độ: Sơ cấp, Trung cấp, Nâng cao. Mỗi tập sách gồm 450 bài tập về Ngữ pháp, Từ vựng, Chính tả, Chia động từ v.v được sắp xếp từ dễ đến khó theo từng chủ đề để giúp người học từng bước nâng cao trình độ.

450 Nouveaux Exercices: Grammaire Intermédiaire

68.000VNĐ

Bộ sách gồm 12 tập được chia làm 3 cấp độ: Sơ cấp, Trung cấp, Nâng cao. Mỗi tập sách gồm 450 bài tập về Ngữ pháp, Từ vựng, Chính tả, Chia động từ v.v được sắp xếp từ dễ đến khó theo từng chủ đề để giúp người học từng bước nâng cao trình độ.

450 Nouveaux Exercices: Grammaire Débutant

56.000VNĐ

Bộ sách gồm 12 tập được chia làm 3 cấp độ: Sơ cấp, Trung cấp, Nâng cao. Mỗi tập sách gồm 450 bài tập về Ngữ pháp, Từ vựng, Chính tả, Chia động từ v.v được sắp xếp từ dễ đến khó theo từng chủ đề để giúp người học từng bước nâng cao trình độ.