Những bài kiểm tra trực tuyến này giúp bạn củng cố kiến thức đã học và có thêm động lực để cố gắng hơn nữa nhằm nâng cao trình độ tiếng Anh.

Hướng dẫn làm bài

Để bắt đầu làm bài kiểm tra, bạn nhấn nút starttest.

Sau khi hoàn thành một bài tập, bạn nhấn nút check để xem kết quả, sau đó hãy chuyển đến bài tập tiếp theo.

Đối với các bài có bao gồm phần nghe, bạn nhấn nút Audio để nghe audio.

Hãy nhấn nút backwardforward để di chuyển từ bài tập này đến bài tập khác.

Hãy nhấn nút zoom để phóng to và thu nhỏ bài kiểm tra.

Sau khi hoàn thành tất cả các bài tập, bạn hãy đến trang cuối để xem kết quả kiểm tra.

  • Nếu làm đúng từ 80% trở lên, bạn có thể tiếp tục học tiếng Anh ở trình độ cao hơn.
  • Nếu làm đúng 60%-80%, bạn nên làm lại bài kiểm tra.
  • Nếu làm đúng dưới 60%, bạn nên ôn lại bài học, sau đó làm lại bài kiểm tra.

Để làm lại bài kiểm tra, bạn nhấn nút .

Để xem đáp án của bài kiểm tra, bạn nhấn nút  Showsolutions.