Qua các video, bạn sẽ được theo dõi giáo viên giải thích các chủ điểm ngữ pháp theo hình thức minh họa trực quan. Ngoài ra, bạn cũng được nghe người bản xứ nói tiếng Anh, hiểu cách họ sử dụng tiếng Anh trong đời thực và khám phá nước Anh cùng con người nơi đây.


Video 01a | Multicultural Britain (Interview)

Video 01b | Multicultural Britain (Có phụ đề)

Video 02 | Simple Present (Ngữ pháp)

Video 03a | Friends (Interview)

Video 03b | Friends (Có phụ đề)

Video 04 | The Present Progressive (Ngữ pháp)

Video 05a | Freetime activities

Video 05b | Freetime activities (Có phụ đề)


Video 06a | English festivities (Interview)

Video 06b | English festivities (Có phụ đề)

Video 07 | Simple Past (Ngữ pháp)

Video 08 | Must and have to (Ngữ pháp)

Video 09a | Healthy food (Interview)

Video 09b | Healthy food (Có phụ đề)

Video 10 | Comparisons (Ngữ pháp)