Để chạm vào rương báu trên đỉnh ngôi đền Daskalos, trước tiên bạn phải mở được cánh cổng lớn. Hãy vượt qua thử thách đầu tiên này bằng cách làm bài kiểm tra ở Step 1. Sau khi bạn hoàn thành đủ 10 câu, hệ thống sẽ cho biết bạn có bao nhiêu câu trả lời đúng. Nếu trả lời đúng từ 7 câu trở lên, bạn có thể đi tiếp. Nếu không, bạn phải làm lại bài kiểm tra để đảm bảo mình không bị lạc đường.