Trước khi bắt đầu, bạn có thể ôn lại nội dung ở block 2 block 3. Sau đó, hãy gấp sách lại và tập trung làm bài. Tôi biết là bạn sẽ làm tốt mà. Come on!

[viralQuiz id=1]