Well done (làm tốt lắm)! Bạn đã đi được khá xa rồi, hãy giữ vững phong độ nhé! Để có thể dễ dàng vượt qua bài kiểm tra dưới đây, hãy xem lại block 7, 8 và 9.
Ready? Go!

[viralQuiz id=3]