Giới thiệu

Được thành lập từ năm 2006, Công ty TNHH Nhân Trí Việt hoạt động trong lĩnh vực xuất bản. Công ty hợp tác với các nhà xuất bản nước ngoài xuất bản các đầu sách bao gồm sách dạy ngoại ngữ (tiếng Anh, Trung Quốc, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản), sách cho trẻ em, sách hướng dẫn cách làm đẹp dành cho phụ nữ, sách hướng dẫn kỹ năng học tập, kỹ năng sống và các sách cung cấp kiến thức ở nhiều lĩnh vực, trong đó sách dạy ngoại ngữ chiếm số lượng lớn nhất.

Công ty đã thiết lập và duy trì mối quan hệ kinh doanh với các nhà xuất bản lớn trong nước và hơn 60 nhà xuất bản ở 15 quốc gia. Chúng tôi có mối quan hệ chặt chẽ với các nhà xuất bản lớn ở Anh như HarperCollins và Pearson Education. Công ty đã mua bản quyền hơn 70 đầu sách của Nhà xuất bản HarperCollins để xuất bản tại Việt Nam. Sách của chúng tôi được phân phối khắp đất nước, nhiều tựa sách được chọn làm giáo trình chính để giảng dạy ở các trung tâm ngoại ngữ có uy tín cũng như trong các chương trình đào tạo ngoại ngữ.

Chúng tôi đang nâng cao tính chuyên nghiệp thông qua việc đào tạo nhân viên, phát triển kỹ thuật, hợp tác với các giảng viên ở các trường đại học và trung tâm ngoại ngữ để cung cấp cho độc giả những cuốn sách hay nhất, bổ ích nhất.

About us

Established in 2006, Nhan Tri Viet Co., Ltd. operates in the publishing field. A wide variety of materials, which are jointly published by Nhan Tri Viet and other foreign publishers, include foreign language teaching and learning books (English, Chinese, French, Korean and Japanese), children books, beauty books for women, study skills books, life skills books and knowledge books on many fields. Among the titles published, foreign language teaching and learning books account for a large proportion.

The company has developed and maintained regular business relationship with both major domestic publishing houses and over 60 publishers in 15 nations. We have close relationships with UK’s prestigious publishers such as HarperCollins and Pearson Education. Particularly, we have been licensed to publish more than 70 titles from HarperCollins in Vietnam. Our products are distributed all over the nation and a great number of our foreign language teaching and learning materials have been chosen as the core textbooks used at prestigious foreign language centres and for language training programmes.

We have been on our way to enhance professionalism through staff training, technology improvement and cooperation with teaching staff in various universities and foreign language centres to provide readers with the latest and most practical books.