1000 Reading Comprehension Practice Test Items for the New TOEIC Test

Tác giả: Jim Lee
Số trang: 332
Khổ sách: 20×28,5cm

Giá: 278.000VNĐ

Danh mục: , Mã: 9786045825495 Từ khóa:

Mô tả

CONTENTS

  • TEST 1
  • TEST 2
  • TEST 3
  • TEST 4
  • TEST 5
  • TEST 6
  • TEST 7
  • TEST 8
  • TEST 9
  • TEST 10

Có thể bạn thích…