401 Trò chơi ô chữ số Sudoku – Tập 2

Tác giả: Pete Sinden
Bản dịch tiếng Việt: Trần Văn Phúc

Giá: 34.000VNĐ

Danh mục: Mã: 12333404

Mô tả

Sudoku là một trò chơi ô chữ số trí tuệ. Những người say mê trò chơi ô chữ số Sudoku và những người sắp sửa say mê nó đã và sẽ nhận thấy rằng trò chơi ô chữ số này làm cho não vận động và giúp thoát khỏi những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày.

Các ô chữ số được phân chia theo độ khó của chúng, thông thường gồm có 4 mức độ: mức dễ (thích hợp cho người bắt đầu chơi), mức trung bình (bạn nghĩ bạn có thể chơi trò chơi ô chữ số Sudoku không?), mức khó (bạn hãy tiếp tục chơi và thử thách bản thân), cuối cùng là mức rất khó (dành cho những người chơi trò chơi ô chữ số chuyên nghiệp).