900 câu tiếng Trung Quốc thường dùng

Biên soạn: Lưu Hồng Mẫn
Bản dịch tiếng Việt: Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hồng
Số trang: 176
Khổ sách: 11×19cm

Giá: 48.000VNĐ

(dùng kèm với 3 đĩa Audio bán riêng)

Với mục đích nhấn mạnh vào việc học mà vui, cuốn sách 900 câu tiếng Trung Quốc thường dùng được biên soạn nhằm giúp học viên thông thạo ngôn ngữ đàm thoại tiếng Trung Quốc trong một thời gian ngắn. Các đặc điểm của cuốn sách này bao gồm:

900 mẫu câu thường hay xuất hiện, giúp người học có thể ứng xử với những tình huống giao tiếp thông thường bằng tiếng Trung Quốc

Phần từ vựng chính 1500 từ có gốc từ khoảng 700 ký tự tiếng Trung Quốc

Một môi trường học tập phong phú có kết hợp sử dụng giáo trình, đĩa CD và các tài liệu trực tuyến (www.hanyu900.com).

Mô tả

Là giáo trình luyện nói ứng dụng thực tiễn được biên soạn cho những người bắt đầu học tiếng Trung Quốc, với mục đích giúp người học nắm vững những câu đàm thoại cơ bản, đồng thời nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Trung Quốc bằng các phương pháp học tập nhẹ nhàng và thú vị trong thời gian ngắn.

Quyển sách này gồm 900 câu giao tiếp bằng tiếng Trung Quốc thường dùng nhất trong cuộc sống hàng ngày. Trong đó bao gồm vốn từ vựng 1.500 từ, hơn 700 chữ Hán, 450 từ ngữ bổ sung và 100 mẫu câu cơ bản nhất.

Theo nhu cầu của người học, bộ giáo trình này còn dùng kèm 3 Audio CD, qua đó người học có thể tự nâng cao trình độ tiếng Trung Quốc của mình một cách hiệu quả.

Có thể bạn thích…