Bộ tiêu chuẩn phân cấp trình độ giáo dục Trung văn quốc tế

Biên soạn: Lưu Anh Lâm, Mã Tiễn Phi, Triệu Quốc Thành, Phó Vĩnh Hòa, Hồ Tự Viễn, Lý Bội Trạch, Lý Á Nam, Lương Ngạn Dân, Quách Nhuệ, Hầu Tinh Nhất, Lý Hành Kiện, Vương Lý Gia, Trương Hậu Xán, Dương Ký Châu, Triệu Dương, Ngô Dũng Nghị, Vương Học Tùng, Trương Tân Linh, Lưu Lập Tân, Trương Khiết, Vu Thiên Dục, Ưng Thần Cẩm, Kim Hải Nguyệt, Vương Hồng Tân, Quan Lôi, Bạch Băng Băng
Bản dịch tiếng Việt: Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hồng
Số trang: 472
Khổ sách: 21×28,5cm

Giá: 480.000VNĐ

Danh mục: , Mã: 9786044830148 Thẻ:

Mô tả

Bộ tiêu chuẩn phân cấp trình độ giáo dục Trung văn quốc tế được biên soạn dành cho người học sử dụng tiếng Trung như ngôn ngữ thứ hai trong cuộc sống, học tập và làm việc. Đây là tài liệu chuẩn mực, miêu tả toàn diện các kỹ năng của người học tiếng Trung, có thể được dùng làm giáo trình hoặc làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy và học tập.

Bộ tiêu chuẩn phân cấp trình độ giáo dục Trung văn quốc tế phân chia trình độ tiếng Trung của người học thành ba cấp và chín bậc, trình bày chi tiết các tiêu chuẩn để đánh giá trình độ tiếng Trung từ bậc một đến bậc chín, cung cấp đầy đủ các âm tiết, chữ Hán, từ vựng và điểm ngữ pháp mà người học cần nắm vững để đạt được trình độ ứng với từng cấp, bậc.

Bộ tiêu chuẩn phân cấp trình độ giáo dục Trung văn quốc tế là tài liệu đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc dạy và học tiếng Trung trên phạm vi toàn cầu:

  1. Đây là tài liệu tham khảo quan trọng được sử dụng trong việc biên soạn giáo trình và giảng dạy tiếng Trung.
  2. Đây là căn cứ chủ yếu để ra đề trong kỳ thi tiếng Trung quốc tế (HSK).
  3. Đây là tham chiếu quan trọng trong việc biên soạn tự điển, từ điển và kho ngữ liệu điện tử (bao gồm âm tiết, chữ Hán, từ vựng, ngữ pháp) phục vụ cho việc giảng dạy tiếng Trung quốc tế.

Có thể bạn thích…