Cambridge IELTS Practice Tests

Tác giả: Mark Griffiths
Số trang: 360
Khổ sách: 18,5×26cm

Giá: 298.000VNĐ
(bao gồm một quyển sách và một đĩa MP3)

Danh mục: , Mã: 9786045835814 Từ khóa:

Mô tả

MỤC LỤC:

 • Test 1
 • Test 2
 • Test 3
 • Test 4
 • Test 5
 • Test 6
 • Test 7
 • Test 8
 • Test 9
 • Test 10
 • Test 11
 • Test 12
 • Audio scripts & Answer Key