Complete TOEIC Listening Comprehension

Tác giả: Michelle Han
Số trang: 284
Khổ sách: 20×28cm

Giá: 212.000VNĐ
(bao gồm một quyển sách và một đĩa MP3)

Danh mục: , Mã: 9786048557492 Từ khóa:

Mô tả

CONTENTS

 • Test 1
 • Test 2
 • Test 3
 • Test 4
 • Test 5
 • Test 6
 • Test 7
 • Test 8
 • Test 9
 • Test 10
 • Scripts & Answers
 • Answer Key
 • Answer Sheets