Đàm thoại tiếng Trung Quốc cấp tốc (LU): Tập 2

Chủ biên: Triệu Kim Minh
Biên soạn: Tô Anh Hà, Hồ Hiếu Bân
Bản dịch tiếng Việt: Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hồng
Số trang: 204
Khổ sách: 18,5×26cm

Giá: 178.000VNĐ
(bao gồm một quyển sách và một đĩa MP3)

Mô tả

Bộ giáo trình đàm thoại này được biên soạn riêng cho những người mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc. “ (lộ)” có nghĩa là đường đi, mục đích của bộ giáo trình là giúp người học tìm ra con đường ngắn nhất, nhanh nhất để đạt được khả năng giao tiếp cơ bản, tránh sự vòng vo không cần thiết. Bộ giáo trình có tất cả 35 bài, được chia thành hai quyển tập 1 và tập 2. Mỗi bài gồm 7 phần: các mẫu câu điển hình, đàm thoại, từ mới, chú thích, ghi chú, ví dụ về các điểm ngôn ngữ, bài tập và các mẫu câu bổ sung. Toàn bộ giáo trình có hơn 30 chủ đề giao tiếp thường ngày, với khoảng 900 từ mới, các điểm ngôn ngữ cơ bản và hơn 100 chú thích về cách dùng từ ngữ thông dụng.

Trên cơ sở là giáo trình đàm thoại nên phần nội dung luôn tập trung vào việc bồi dưỡng cho người học những kỹ năng vận dụng ngôn ngữ trong quá trình giao tiếp. Giao tiếp là nội dung chủ yếu xuyên suốt cả cuốn sách, còn các điểm giải thích ngôn ngữ chỉ đóng vai trò bổ sung. Bên cạnh đó, các đặc trưng về thời đại và tính thực dụng của ngôn ngữ cũng được chú trọng trong quá trình lựa chọn từ ngữ. Các câu ví dụ được sử dụng trong bài đều là những mẫu câu cơ bản, thông dụng và sinh động nhất trong tiếng Trung Quốc, được tái hiện lại từ chính các tình huống trong cuộc sống thực tế. Chính vì mang tính sinh động và mới mẻ nên rất dễ nói, và vì có tình huống cụ thể nên dễ nhớ hơn. Mỗi câu ví dụ được kết hợp với một số từ thay thế với mục đích giúp người học nắm vững các mẫu câu đã học, nhằm lựa chọn các hình thức ngôn ngữ và ngữ nghĩa sao cho thật thích hợp, thỏa đáng, từ đó phối hợp chính xác giữa hình thức và nội dung, tìm ra mẫu câu thích hợp nhất. Chính vì vậy tính chân thật của ngôn ngữ rất được chú trọng. Ngôn ngữ trong bộ giáo trình này tự nhiên, chân thật, gần gũi và phù hợp với cuộc sống thực tế chứ không phải là sản phẩm của công tác biên soạn mà có.

Để giúp người học hiểu sâu và nắm vững hơn các điểm ngữ pháp đã học, trong giáo trình có bổ sung thêm các câu ví dụ đúng sai, qua đó người học có thể luyện tập mà phán đoán.

Có thể bạn thích…