English for Everyone – Business English – Practice Book 1

Tác giả: Thomas Booth, Trish Burrow
Bản dịch tiếng Việt: Lê Huy Lâm
Số trang: 176
Khổ sách: 19,5×23,3cm

Giá: 248.000VNĐ
(bao gồm sách và đĩa CD-ROM)

Nghe MP3 trực tuyến miễn phí tại: http://www.dkefe.com

Mô tả

Đây là giáo trình chuyên sâu giúp bạn tự học tiếng Anh thương mại theo phương thức trực quan sinh động. Bên cạnh phần lý thuyết, sách còn cung cấp các bài tập thực hành và cho phép người học tải ngữ liệu nghe hiểu miễn phí. Việc học tiếng Anh thương mại chưa bao giờ dễ dàng như vậy.

Giáo trình được chia thành hai cấp độ, mỗi cấp độ gồm một sách bài học và một sách bài tập. Các cấp độ được thiết kế theo sát Khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ chung châu Âu (CEFR). Bảng dưới đây thể hiện các cấp độ CEFR và mức điểm tương ứng của các kỳ thi tiếng Anh phổ biến.

Loạt sách English for Everyone - giáo trình tiếng Anh hoàn chỉnh dành cho người tự học