English for Everyone – English Grammar Guide – Practice Book

Tác giả: Tom Booth
Bản dịch tiếng Việt: Lê Huy Lâm
Số trang: 320
Khổ sách: 19,5×23,3cm

Giá: 328.000VNĐ

Mô tả

Nắm vững ngữ pháp với hơn 3.000 câu hỏi về thì, động từ, danh từ, tính từ và các cấu trúc ngữ pháp khác trong tiếng Anh.

Giáo trình này giới thiệu những điểm ngữ pháp trọng yếu được quy định cho cấp độ A1-C1 của Khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ chung châu Âu (CEFR), tiêu chuẩn quốc tế xác định mức độ thông thạo ngôn ngữ. Bảng dưới đây thể hiện các cấp độ CEFR và mức điểm tương ứng của các kỳ thi tiếng Anh phổ biến. Chúng tôi khuyên bạn nên dùng giáo trình này chung với giáo trình English for Everyone English Grammar Guide để ôn thi một cách toàn diện.

Loạt sách English for Everyone - giáo trình tiếng Anh hoàn chỉnh dành cho người tự học