English for Everyone – Level 3 Intermediate – Practice Book

Tác giả: Barbara Mackay
Bản dịch tiếng Việt: Lê Huy Lâm
Số trang: 264
Khổ sách: 19,5×23,3cm

Giá: 320.000VNĐ
(bao gồm sách và đĩa CD-ROM)

Mô tả

Quyển sách này cung cấp phần thực hành mở rộng về từ vựng và ngữ pháp được giới thiệu trong sách bài học Level 3 Intermediate thông qua hàng trăm bài tập, hoạt động và ngữ liệu nghe kèm theo.

Những đặc điểm của giáo trình:

  • Các bài tập đơn giản giúp bạn thực hành những kỹ năng ngôn ngữ nền tảng: viết, đọc, nói và nghe.
  • Các môđun bỏ túi giúp bạn tự học theo tiến độ cá nhân.
  • Đồ họa sinh động cung cấp ngữ cảnh mang tính trực quan, giúp bạn thực hành các chủ điểm ngữ pháp mới học một cách tự tin.
  • Các ví dụ có audio kèm theo giúp bạn phát triển kỹ năng nghe và nói.

Giáo trình được chia thành bốn cấp độ, mỗi cấp độ gồm một sách bài học và một sách bài tập.

Level 3 Intermediate dành cho những học viên đã có nền tảng tiếng Anh khá vững chắc, sẵn sàng tiếp thu kiến thức để đạt được kỹ năng và sự thông thạo ngôn ngữ ở cấp độ cao hơn. Chương trình học được thiết kế theo chuẩn Khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ chung châu Âu (CEFR). Bảng dưới đây thể hiện các cấp độ CEFR và mức điểm tương ứng của các kỳ thi tiếng Anh phổ biến.

Có thể bạn thích…