Essential Tests for IELTS

Tác giả: Mark Griffiths
Số trang: 344
Khổ sách: 18,5×26cm

Giá: 364.000VNĐ
(bao gồm một quyển sách và một đĩa MP3)

Danh mục: , Mã: 9786045811573 Từ khóa:

Mô tả

CONTENTS

Part 1    Listening    

 1. Form Filling
 2. Table Completion
 3. Sentence Completion
 4. Outline Completion
 5. Summary Completion
 6. Short Answers
 7. Multiple Choice
 8. True or False
 9. Matching
 10. Map Labelling

Part 2    Reading    

 1. Multiple Choice
 2. True / False / Not Given (Yes / No / Not Given)
 3. Summary
 4. Headings
 5. Matching
 6. Short Answers
 7. Flow Chart / Diagram / Table Completion
 8. Sentence Completion

Part 3    Writing

 1. Writing Task 1
 2. Writing Task 2

Part 4    Speaking   

 1. Stage One
 2. Stage Two
 3. Stage Three

Audio Scripts    

Answer Key & Model Answers    

Có thể bạn thích…