Giáo trình tiếng Trung Quốc: Trình độ Trung cấp – Tập 2

Chủ biên: Trần Chước
Bản dịch tiếng Việt: Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hồng
Số trang: 408
Khổ sách: 18,5×26cm

Giá: 98.000VNĐ

(dùng kèm với sáu đĩa Audio bán riêng)

Mô tả

Bộ giáo trình này chủ yếu dành cho các học viên có trình độ trung cấp và sinh viên đại học ngành Trung văn. Với phần ngữ pháp được giải thích dễ hiểu bằng tiếng Trung Quốc và những bài đọc thêm về nhiều lĩnh vực trong xã hội, bộ giáo trình Bridge sẽ là công cụ giúp người học tăng cường kỹ năng nghe và đọc hiểu, đồng thời mở rộng thêm vốn kiến thức về văn hóa Trung Quốc.

Có thể bạn thích…