Học tiếng Anh trong 30 ngày

Tác giả: Stuart Amor
Bản dịch tiếng Việt: Nguyễn Thành Yến
Số trang: 288
Khổ sách: 15×21,5cm

Giá: 298.000VNĐ
(bao gồm sách và đĩa CD)

 

Mô tả

Tài liệu này sẽ giúp bạn học tiếng Anh nhanh chóng và hiệu quả thông qua:

  • Các bài học được trình bày một cách ngắn gọn
  • Những câu chuyện dài tập tiếp nối nhau tạo hứng thú cho việc học
  • Các chủ đề gần gũi với cuộc sống hàng ngày
  • Phần tự đánh giá sau mỗi ngày học
  • Các bài ôn tập, các bài kiểm tra giữa và cuối kỳ

Chương trình học này giúp bạn đạt đến trình độ A2 theo Khung tham chiếu Châu Âu.

Có thể bạn thích…