How to Master Skills for the TOEFL iBT: Listening Basic

Tác giả: Monika No. Kushwaha, Jasmine C. Swaney, Christine F. Houck, E2K
Số trang: 284
Khổ sách: 20×28cm

Giá: 288.000VNĐ
(bao gồm một quyển sách và một đĩa MP3)

 

Bộ sách gồm có 12 cuốn: Listening (Basic, Intermediate, Advanced), Reading (Basic, Intermediate, Advanced), Speaking (Basic, Intermediate, Advanced) và Writing (Basic, Intermediate, Advanced). Đây là một giáo trình luyện thi iBT đầy đủ và hệ thống nhất từ trước đến nay, cho phép người học luyện tập theo định hướng bài thi TOEFL iBT ngay từ trình độ sơ cấp. Giáo trình được tổ chức rất chặt chẽ, trong đó khung chương trình mỗi môn (framework) là thống nhất, nhưng ở mỗi cấp độ phần lý thuyết rèn luyện kỹ năng và bài tập thực hành được xây dựng phù hợp với trình độ tương ứng. Tính mỹ thuật và chất lượng đĩa CD dùng kèm giáo trình cũng là những đặc điểm nổi bật khác của bộ sách.

Mô tả

How to Master Skills for the TOEFL® iBT Listening Basic is designed to be used either as a textbook for a TOEFL® iBT listening preparation course or as a tool for individual learners who are preparing for the test on their own. With a total of 8 units, this book is organized to prepare students for the test with a comprehensive understanding of the test and a thorough analysis of every question type. Each unit provides a step-by-step program that includes question-solving strategies and the development of test-taking abilities.

Special Features:

  • Intensive practice of all the question types on the TOEFL® iBT
  • Graded listening passages with various topics that frequently appear on the TOEFL® iBT
  • Glossed vocabulary to help students understand the passages better
  • Graphic organizers to show the structures of the passages
  • To-the-point practice to build summary skills
  • Integrated listening and speaking activities
  • Eight mini-tests and one complete test that familiarize students with the actual test format
  • Vocabulary exercises and lists to help students expand their vocabulary
  • Full answer key

CONTENTS

Introduction
How to Use This Book
PART 1 Basic Comprehension

Unit 1: Listening for Main Ideas  (Climatology / Geography / Art / History)
Unit 2: Listening for Main Purpose (Psychology / Biology / History / Sports)
Unit 3: Listening for Major Details (Botany / English Literature / Art)

PART 2 Pragmatic Understanding

Unit 4: Understanding the Speaker’s Intention (Ecology / Philosophy / Math / Music)
Unit 5: Understanding the Speaker’s Attitude (Health / Politics / Nutrition / Sociology)

PART 3 Connecting Information

Unit 6: Understanding Organization (Seismology / Biology / Geology / Music)
Unit 7: Connecting Content (Geology / Ecology / History / Art)
Unit 8: Making Inferences (Health / Psychology / Literature / Writing)

Vocabulary Wrap-up
Actual Test
Answer Book

Có thể bạn thích…