How to Master Skills for the TOEFL iBT: Speaking Basic

Tác giả: Arthur H. Milch, Denise McCormack, Jasmine C. Swaney, E2K
Chuyển ngữ phần chú giải: Lê Huy Lâm
Số trang: 268
Khổ sách: 20×28cm

Giá: 268.000VNĐ
(bao gồm một quyển sách và một đĩa MP3)

 

Bộ sách gồm có 12 cuốn: Listening (Basic, Intermediate, Advanced), Reading (Basic, Intermediate, Advanced), Speaking (Basic, Intermediate, Advanced) và Writing (Basic, Intermediate, Advanced). Đây là một giáo trình luyện thi iBT đầy đủ và hệ thống nhất từ trước đến nay, cho phép người học luyện tập theo định hướng bài thi TOEFL iBT ngay từ trình độ sơ cấp. Giáo trình được tổ chức rất chặt chẽ, trong đó khung chương trình mỗi môn (framework) là thống nhất, nhưng ở mỗi cấp độ phần lý thuyết rèn luyện kỹ năng và bài tập thực hành được xây dựng phù hợp với trình độ tương ứng. Tính mỹ thuật và chất lượng đĩa CD dùng kèm giáo trình cũng là những đặc điểm nổi bật khác của bộ sách.

Mô tả

How to Master Skills for the TOEFL® iBT Speaking Basic is designed to be used either as a textbook for a TOEFL® iBT speaking preparation course or as a tool for individual learners who are preparing for the TOEFL® test on their own. With a total of six chapters, this book is organized to prepare you for the test by providing you with a comprehensive understanding of the test and a thorough analysis of every question type. Each chapter consists of four units and includes numerous exercises that will help you develop your test-taking abilities. At the back of the book are two actual tests of the Speaking section of the TOEFL® iBT.

Special Features:

  • Step-by-step, user-friendly presentation of how to approach the speaking tasks
  • Intensive speaking practice with various topics found on the TOEFL® iBT
  • Lists of instantly usable TOEFL® collocations and frequently used patterns and expressions
  • Two complete tests that familiarize students with the actual test format
  • Full answer key

CONTENTS

Introduction
How to Use This Book
PART 1 Independent Speaking

Chapter 1 Personal Experience

Unit 1 Person
Unit 2 Event
Unit 3 Place
Unit 4 Object

Chapter 2 Personal Preference

Unit 5 Education
Unit 6 Life
Unit 7 School
Unit 8 Multimedia

PART 2 Integrated Speaking I

Chapter 3 Reading & Conversation

Unit 9 School Facilities
Unit 10 Cafeterias & Computer Labs
Unit 11 School Events & Policies
Unit 12 School Systems

Chapter 4 Reading & Lecture

Unit 13 Psychology I
Unit 14 Psychology II & Economics
Unit 15 Architecture & Arts
Unit 16 Biology

PART 3 Integrated Speaking II

Chapter 5 Conversation

Unit 17 Personal Matters
Unit 18 School Events & Policies
Unit 19 School Classes
Unit 20 Others

Chapter 6 Lecture

Unit 21 Economics
Unit 22 Biology
Unit 23 Psychology
Unit 24 Others

Expressions & Collocations
Actual Tests
Answer Book

Có thể bạn thích…