How to Master Skills for the TOEFL iBT: Speaking Intermediate

Tác giả: Michael A. Putlack, Will Link, Stephen Poirier
Chuyển ngữ phần chú giải: Lê Huy Lâm
Số trang: 224
Khổ sách: 20×28cm

Giá: 82.000VNĐ

(dùng kèm với 3 đĩa Audio bán riêng)

Bộ sách gồm có 12 cuốn: Listening (Basic, Intermediate, Advanced), Reading (Basic, Intermediate, Advanced), Speaking (Basic, Intermediate, Advanced) và Writing (Basic, Intermediate, Advanced). Đây là một giáo trình luyện thi iBT đầy đủ và hệ thống nhất từ trước đến nay, cho phép người học luyện tập theo định hướng bài thi TOEFL iBT ngay từ trình độ sơ cấp. Giáo trình được tổ chức rất chặt chẽ, trong đó khung chương trình mỗi môn (framework) là thống nhất, nhưng ở mỗi cấp độ phần lý thuyết rèn luyện kỹ năng và bài tập thực hành được xây dựng phù hợp với trình độ tương ứng. Tính mỹ thuật và chất lượng đĩa CD dùng kèm giáo trình cũng là những đặc điểm nổi bật khác của bộ sách.

Mô tả

How to Master Skills for the TOEFL® iBT Speaking Intermediate is designed to be used either as a textbook for a TOEFL® iBT speaking preparation course or as a tool for individual learners who are preparing for the TOEFL® test on their own. With a total of six chapters, this book is organized to prepare you for the test by providing you with a comprehensive understanding of the test and a thorough analysis of every question type. Each chapter consists of seven units and includes numerous exercises that will help you develop your test-taking abilities. At the back of the book are two actual tests of the Speaking section of the TOEFL® iBT.

Special Features:

  • Step-by-step, user-friendly presentation of how to approach the speaking tasks
  • Intensive speaking practice with various topics found on the TOEFL® iBT
  • Lists of instantly usable TOEFL® speaking expressions
  • Two complete tests that familiarize students with the actual test format
  • Full answer key

CONTENTS

Introduction
How to Use This Book
PART 1 Independent Speaking

Chapter 1 Personal Experience

Unit 1 People
Unit 2 Places
Unit 3 Events
Unit 4 Objects
Unit 5 Transportation
Unit 6 Actions
Unit 7 Qualities

Chapter 2 Personal Preference

Unit 8 Education
Unit 9 Welfare
Unit 10 School
Unit 11 Studying
Unit 12 Travel
Unit 13 Money
Unit 14 Computers

PART 2 Integrated Speaking I

Chapter 3 Reading & Conversation

Unit 15 School Facilities
Unit 16 University Construction
Unit 17 School Appointments
Unit 18 School Politics
Unit 19 Bus Routes
Unit 20 Library Construction
Unit 21 Student Affairs

Chapter 4 Reading & Lecture

Unit 22 Biology I
Unit 23 Sociology I
Unit 24 Psychology I
Unit 25 Biology II
Unit 26 Philosophy
Unit 27 Sociology II
Unit 28 Psychology II

PART 3 Integrated Speaking II

Chapter 5 Conversation

Unit 29 Student Life I
Unit 30 Internships
Unit 31 Part-time Jobs
Unit 32 Transportation
Unit 33 Campus Tours
Unit 34 Student Life II
Unit 35 Makeup Exams

Chapter 6 Lecture

Unit 36 Writing
Unit 37 Botany
Unit 38 Education
Unit 39 Earth Science
Unit 40 Ecology
Unit 41 Geography
Unit 42 Marketing

Actual Tests
Answer Book

Có thể bạn thích…