How to Master Skills for the TOEFL iBT: Writing Advanced

Tác giả: Michael A. Putlack, Stephen Poirier
Số trang: 268
Khổ sách: 20×28cm

Giá: 198.000VNĐ
(bao gồm một quyển sách và một đĩa Audio)

 

Bộ sách gồm có 12 cuốn: Listening (Basic, Intermediate, Advanced), Reading (Basic, Intermediate, Advanced), Speaking (Basic, Intermediate, Advanced) và Writing (Basic, Intermediate, Advanced). Đây là một giáo trình luyện thi iBT đầy đủ và hệ thống nhất từ trước đến nay, cho phép người học luyện tập theo định hướng bài thi TOEFL iBT ngay từ trình độ sơ cấp. Giáo trình được tổ chức rất chặt chẽ, trong đó khung chương trình mỗi môn (framework) là thống nhất, nhưng ở mỗi cấp độ phần lý thuyết rèn luyện kỹ năng và bài tập thực hành được xây dựng phù hợp với trình độ tương ứng. Tính mỹ thuật và chất lượng đĩa CD dùng kèm giáo trình cũng là những đặc điểm nổi bật khác của bộ sách.

Mô tả

How to Master Skills for the TOEFL® iBT Writing Advanced is designed to be used either as a textbook for a TOEFL® iBT writing preparation course or as a tool for individual learners who are preparing for the TOEFL® test on their own. With a total of 20 units, this book is organized to prepare you for the test by providing you with a comprehensive understanding of the test and thorough practice of essential skills and question types to address the writing tasks on the TOEFL® iBT. Each unit provides a step-by-step program that can enhance your writing ability as ell as familiarize you with the question types asked on the TOEFL® iBT. At the back of the book are a list of essential essay topics and two actual tests of the Writing section of the TOEFL® iBT.

Special Features:

  • Intensive practice of the main question types for the Integrated and Independent Tasks
  • Passages and questions that closely simulate the ones that have occurred on the TOEFL® iBT
  • Step-by-step writing practice to tackle the Integrated and Independent Tasks
  • A list of essay topics reconstructed from the ones that have so far been asked on the TOEFL® iBT
  • Two complete tests that familiarize students with the actual test format
  • Full answer key

CONTENTS

Introduction
How to Use This Book
PART 1 Integrated Writing

Unit 1 Anthropology
Unit 2 Biology I
Unit 3 Environment I
Unit 4 Health
Unit 5 History
Unit 6 Archaeology
Unit 7 Astronomy
Unit 8 Business
Unit 9 Biology II
Unit 10 Environment II

PART 2 Independent Writing

Unit 11 School & Education I
Unit 12 Living & Thinking I
Unit 13 Family & Society
Unit 14 Business & Economy
Unit 15 Culture & Leisure I
Unit 16 Environment & Technology
Unit 17 School & Education II
Unit 18 Living & Thinking II
Unit 19 Culture & Leisure II
Unit 20 School & Education III

Essential Essay Topics
Actual Tests
Answer Book

Có thể bạn thích…