How to Master Skills for the TOEFL iBT: Writing Basic

Tác giả: Arthur H. Milch, Denise McCormack, E2K
Chuyển ngữ phần chú giải: Lê Huy Lâm
Số trang: 256
Khổ sách: 20×28cm

Giá: 268.000VNĐ
(bao gồm một quyển sách và một đĩa Audio)

 

Bộ sách gồm có 12 cuốn: Listening (Basic, Intermediate, Advanced), Reading (Basic, Intermediate, Advanced), Speaking (Basic, Intermediate, Advanced) và Writing (Basic, Intermediate, Advanced). Đây là một giáo trình luyện thi iBT đầy đủ và hệ thống nhất từ trước đến nay, cho phép người học luyện tập theo định hướng bài thi TOEFL iBT ngay từ trình độ sơ cấp. Giáo trình được tổ chức rất chặt chẽ, trong đó khung chương trình mỗi môn (framework) là thống nhất, nhưng ở mỗi cấp độ phần lý thuyết rèn luyện kỹ năng và bài tập thực hành được xây dựng phù hợp với trình độ tương ứng. Tính mỹ thuật và chất lượng đĩa CD dùng kèm giáo trình cũng là những đặc điểm nổi bật khác của bộ sách.

Mô tả

How to Master Skills for the TOEFL® iBT Writing Basic is designed to be used either as a textbook for a TOEFL® iBT writing preparation course or as a tool for individual learners who are preparing for the TOEFL® test on their own. With a total of 19 units, this book is organized to prepare you for the test with a comprehensive understanding of the test and thorough practice of essential expressions and skills to address the writing tasks on the TOEFL® iBT. The book is comprised of four parts, and each part provides a step-by-step program that can enhance your writing ability. At the back of the book are two actual tests of the Writing section of the TOEFL® iBT.

Special Features:

  • To-the-point presentation of essential grammar for writing
  • Lists of instantly usable TOEFL® collocations and frequently used patterns and expressions
  • Intensive practice writing English sentences about various topics found on the TOEFL® iBT
  • Step-by-step brainstorming, outlining, note-taking, paraphrasing, and summarizing practice
  • Two complete tests that familiarize students with the actual test format
  • Full answer key

CONTENTS

Introduction
How to Use This Book
PART 1  Essential Grammar for Writing

Unit 1  Basic Sentence Structure / Gerunds / Infinitives
Unit 2  Participles / Voice
Unit 3  Parallelism / Comparison
Unit 4  Noun Clauses / Adjective Clauses
Unit 5  Adverb Clauses / Conditionals

PART 2  Essential TOEFL Collocations

Unit 6   School & Education
Unit 7   Family & Society
Unit 8   Economy & Business
Unit 9   Living & Thinking
Unit 10  Culture & Leisure
Unit 11  Health & Environment
Unit 12  Science & Technology

PART 3  Essential Patterns & Expressions

Unit 13  Agree / Disagree I
Unit 14  Agree / Disagree II
Unit 15  Preference I
Unit 16  Preference II

PART 4  Introducing iBT Writing

Unit 17  Brainstorming & Outlining
Unit 18  Note Taking
Unit 19  Paraphrasing & Summarizing

Actual Tests
Answer Book

Có thể bạn thích…