IELTS Building Skills For IELTS

Tác giả:
Số trang: 272
Khổ sách: 18,5×26cm

Giá: 236.000VNĐ
(bao gồm một quyển sách và một đĩa MP3)

Danh mục: , Mã: 9786047556571 Từ khóa:

Mô tả

Mục lục


Chương 1: Khái quát về kỳ thi IELTS

 1. Đăng ký thi
 2. Thi
 3. Kết quả thi
 4. Cách tính kết quả thi
 5. Giám khảo

Năng lực và kỹ năng ứng phó với kỳ thi

 1. Chương 2: Môn thi Nghe
 2. Khái quát về môn thi nghe
 3. Đề luyện nghe 1
 4. Đề luyện nghe 2
 5. Đề luyện nghe 3
 6. Đề luyện nghe 4
 7. Đáp án Bài ghi âm

Chương 3: Môn thi Nói

 1. Khái quát về môn thi nói
 2. Một số câu hỏi mẫu trong phần thi thứ nhất của môn nói
 3. Phần thi thứ hai và ba của môn nói: Cue card và follow-up
 4. Những điều cần lưu ý trong môn thi nói
 5. Một số vấn đề khác liên quan đến môn thi nói
 6. Hy vọng

Chương 4: Môn đọc hiểu

 1. Khái quát về môn thi đọc hiểu
 2. Đề luyện thi đọc hiểu 1 khối Học thuật, đáp án và giải thích
 3. Đề luyện thi đọc hiểu 2 khối Học thuật, đáp án và giải thích
 4. Đề luyện thi đọc hiểu 3 khối Học thuật, đáp án và giải thích
 5. Đề luyện thi đọc hiểu 4 khối Học thuật, đáp án và giải thích
 6. Đề luyện thi đọc hiểu 1 khối Đào tạo Tổng quát, đáp án và giải thích
 7. Đề luyện thi đọc hiểu 2 khối Đào tạo Tổng quát, đáp án và giải thích
 8. Đề luyện thi đọc hiểu 3 khối Đào tạo Tổng quát, đáp án và giải thích
 9. Đề luyện thi đọc hiểu 4 khối Đào tạo Tổng quát, đáp án và giải thích

Chương 5: Môn thi Viết

 1. Task 1 của khối Học thuật: Những điểm quan trọng trong mốn viết, đề ví dụ và bài mẫu
 2. Task 1 của khối Đào tạo Tồng quát: Những điểm quan trọng trong mốn viết, đề ví dụ và bài mẫu
 3. Task 2: Dạng đề, những điểm quan trọng trong trong mốn viết, đề ví dụ và bài mẫu
 4. Những điều cần lưu ý khác về bài thi viết