IELTS Listening Mock Tests

Tác giả: Stuart Perkins
Số trang: 184
Khổ sách: 18,5×26cm

Giá: 198.000VNĐ
(bao gồm một quyển sách và một đĩa MP3)

Danh mục: , Mã: 9786045811672 Từ khóa:

Mô tả

Contents

Chapter 1: Ten Mock Tests

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Test 5

Test 6

Test 7

Test 8

Test 9

Test 10

Chapter 2: Audio Scripts

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Test 5

Test 6

Test 7

Test 8

Test 9

Test 10

Chapter 3: Answer Key

Appendix 1: Band Scores Based on The Raw Scores

Appendix 2: Sample Answer Sheet