IELTS Actual Tests: Listening & Speaking

Tác giả: James H. Lee
Số trang: 136
Khổ sách: 20×28cm

Giá: 168.000VNĐ
(bao gồm một quyển sách và một đĩa MP3)

 

Reflect lastest trends in IELTS Exam

 • Part 1: Samples of Listening & Speaking Tests
 • Part 2: Five Listening & Speaking Actual Tests
 • Part 3: Scripts and Answer Key
Danh mục: , Mã: 9786045820001 Từ khóa:

Mô tả

CONTENTS

Part 1: Sample

 • Chapter 1: Academic Listening
 • Chapter 2: Academic Speaking

Part 2: Actual Tests

 • Listening Test 1
 • Listening Test 2
 • Listening Test 3
 • Listening Test 4
 • Listening Test 5
 • Speaking Test 1
 • Speaking Test 2
 • Speaking Test 3
 • Speaking Test 4
 • Speaking Test 5

Part 3: Scripts & Answer Key

IELTS Listening Answer Sheets