Kỹ năng làm bài viết ở Đại học

Tác giả: Kathleen McMillan & Jonathan Weyers
Bản dịch tiếng Việt: Lê Huy Lâm
Số trang: 328
Khổ sách: 14×21,5cm

Giá: 140.000VNĐ

Mô tả

Có bí quyết nào giúp chúng ta học tập hiệu quả không?

Câu trả lời là không! Nhưng có một số kỹ năng quan trọng và “chiến lược khôn ngoan” có thể giúp bạn cải thiện kết quả học tập ở bậc Đại học.

Quyển sách này sẽ xác định và đề cập đến các lĩnh vực mà hầu hết sinh viên đều cần hỗ trợ khi lập dàn ý và làm bài viết ở đại học, đồng thời cung cấp các giải pháp cũng như lời khuyên thiết thực và dễ hiểu mà nhờ đó, bạn có thể đánh giá, cải thiện thành tích của mình, đạt kết quả tốt hơn – và đạt điểm cao hơn!

Sách sẽ hướng dẫn bạn:

  • Cách khởi đầu
  • Cách lập dàn ý cho bài luận và viết sao cho kịp thời hạn
  • Cách đọc và viết ghi chú hiệu quả
  • Cách cải thiện văn phong học thuật, cách sử dụng từ vựng và các quy ước chấm câu.
  • Cách trình bày bài viết, cách tránh các bẫy thường gặp về cấu trúc và ngữ pháp
  • Cách trích dẫn tài liệu tham khảo và tránh đạo văn
  • Cách xem lại, đọc bản nháp và trình bày bài viết để đạt hiệu quả cao nhất.

Hãy truy cập trang web www.smarterstudyskills.com để tiếp cận với vô số thông tin, lời khuyên, mô hình học tập hữu ích và các hoạt động tương tác – tất cả những điều này sẽ hỗ trợ bạn trong việc phát triển các kỹ năng.