Kỹ năng viết khóa luận và luận văn ở Đại học

Tác giả: Kathleen McMillan & Jonathan Weyers
Bản dịch tiếng Việt: Lê Huy Lâm
Số trang: 400
Khổ sách: 14×21,5cm

Giá: 220.000VNĐ

Mô tả

Có bí quyết nào giúp chúng ta học tập hiệu quả không?

Câu trả lời là không! Nhưng có một số kỹ năng quan trọng và “chiến lược khôn ngoan” có thể giúp bạn cải thiện kết quả học tập ở bậc Đại học.

Quyển sách này đề cập đến các lĩnh vực mà hầu hết sinh viên đều cần hỗ trợ khi lập dàn ý và viết khóa luận, luận văn ở Đại học, đồng thời đưa ra các giải pháp cũng như lời khuyên thiết thực, dễ hiểu mà nhờ đó, bạn có thể đánh giá và cải thiện thành tích của mình. Sách cung cấp tất cả các mẹo, công cụ và kỹ thuật cần thiết giúp bạn chọn lựa, nghiên cứu, viết và trình bày thành công các khóa luận và luận văn, bao gồm:

  • Cách bố cục và lập đề cương nghiên cứu
  • Cách giải quyết các công việc thực nghiệm và nghiên cứu thực địa
  • Cách đọc, phân tích thông tin và ghi chú hiệu quả
  • Cách giải thích, phân tích, trình bày số liệu và dữ liệu nghiên cứu
  • Cách cải thiện văn phong học thuật, cách sử dụng từ vựng và các quy ước chấm câu
  • Cách trích dẫn tài liệu tham khảo và tránh đạo văn
  • Cách xem lại, đọc bản nháp và trình bày khóa luận hoặc luận văn để đạt hiệu quả cao nhất

Hãy truy cập trang web www.smarterstudyskills.com để tiếp cận với vô số thông tin, lời khuyên, mô hình học tập hữu ích và các hoạt động tương tác – tất cả những điều này sẽ hỗ trợ bạn trong việc phát triển các kỹ năng.