Luyện nghe tiếng Trung Quốc cấp tốc cho người bắt đầu

Chủ biên: Mao Duyệt
Biên soạn: Lương Phi, Trương Mỹ Hà
Số trang: 384
Khổ sách: 18,5×26cm

Giá: 288.000VNĐ
(bao gồm một quyển sách và một đĩa MP3)

Có thể bạn thích…