Luyện nghe tiếng Trung Quốc cấp tốc – Trình độ sơ cấp

Chủ biên: Mao Duyệt
Biên soạn: Triệu Tú Quyên, Chu Duyệt
Số trang: 284
Khổ sách: 18,5×26cm

Giá: 288.000VNĐ
(bao gồm một quyển sách và một đĩa MP3)

Có thể bạn thích…