Luyện nghe tiếng Trung Quốc cấp tốc – Trình độ tiền trung cấp

Chủ biên: Mao Duyệt
Biên soạn: Tỉnh Mộng Nhiên, Lưu Trường Chinh
Số trang: 244
Khổ sách: 18,5×26cm

Giá: 258.000VNĐ
(bao gồm một quyển sách và một đĩa MP3)

Có thể bạn thích…