Luyện nghe tiếng Trung Quốc cấp tốc – Trình độ trung cấp

Chủ biên: Mao Duyệt
Biên soạn: Mao Duyệt, Vương Ngạn Kiệt
Số trang: 204
Khổ sách: 18,5×26cm

Giá: 258.000VNĐ
(bao gồm một quyển sách và một đĩa MP3)

Có thể bạn thích…