Luyện nói tiếng Trung Quốc

Chủ biên: Ngô Thúc Bình
Biên soạn: Lai Tư Bình, Triệu Á, Trịnh Nhị
Bản dịch tiếng Việt: Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hồng
Số trang: 284
Khổ sách: 18,5×26cm

Giá: 74.000VNĐ

(dùng kèm với ba đĩa Audio bán riêng)

Mô tả

Luyện nói tiếng Trung Quốc là giáo trình giảng dạy tiếng Trung Quốc ngắn hạn được sắp xếp, biên sọan và thiết kế lại tòan bộ theo các giáo trình dạy và hoc tiếng Trung Quốc mới nhất, thích hợp cho người học có vốn từ vựng khỏang 1000 từ.

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt thực tiễn của những người học tiếng Trung Quốc, bộ giáo trình Luyện nói tiếng Trung Quốc được biên soạn dựa trên nguyên tắc kết hợp chặt chẽ chức năng ngôn ngữ và ngữ pháp, các tình huống đối thoại được sắp xếp thành từng phần, các từ ngữ và mẫu câu thông dụng xuất hiện nhiều lần trong bài học và bài tập. Ngoài ra, mỗi bài cũng được sắp xếp theo nội dung nâng cao dần từ dễ đến khó. Trong phần chú thích, ngoài việc giải thích tóm tắt ý nghĩa và cách dùng của các từ ngữ quan trọng trong bài, còn có phần mở rộng một số cấu trúc từ ngữ cần thiết giúp người học nắm vững các quy luật ngôn ngữ thông thường của tiếng Trung Quốc.

Có thể bạn thích…