Luyện tập sử dụng động từ và các thì tiếng Anh

Tác giả: Christina Cott
Bản dịch tiếng Việt: Nguyễn Thành Yến
Số trang: 160
Khổ sách: 15,2×22,9cm

Giá: 168.000VNĐ

200 bài tập ngữ pháp xác định rõ độ khó

Mô tả

Quyển sách này cung cấp kiến thức nền tảng giúp bạn sử dụng động từ và các thì tiếng Anh một cách thành thạo mà không mất nhiều thời gian.

  • Sách gồm hai phần. Phần 1 trình bày ngắn gọn các hình thức của động từ khi đứng riêng lẻ và khi được dùng trong các thì, cấu trúc câu. Phần 2 trình bày cách dùng các thì, cấu trúc câu, động từ ở những hình thức khác nhau đã được đề cập ở Phần 1.
  • Sau trang lý thuyết ở mỗi phần là rất nhiều bài tập từ dễ đến khó giúp bạn vận dụng ngay kiến thức vừa học để nói và viết đúng ngữ pháp (các bài tập đều có đáp án để bạn kiểm tra mức độ tiếp thu của mình).
  • Bảng từ Anh-Việt ở cuối sách hỗ trợ bạn tìm nhanh nghĩa sát với ngữ cảnh của câu hoặc tình huống trong các bài tập.

Có thể bạn thích…