Mô phỏng đề thi HSK phiên bản mới – cấp độ 4

Chủ biên: Lý Xuân Linh
Số trang: 312
Khổ sách: 18,5×26cm

Giá: 298.000VNĐ

Danh mục: , Mã: 9786045889107 Thẻ:

Mô tả

Đây là phiên bản mới của bộ đề mô phỏng đề thi HSK, được biên soạn trên cơ sở chỉnh sửa bộ đề phiên bản cũ.

  • Sách gắn liền với đề cương mới:
    Phiên bản cũ được chỉnh sửa dựa trên đề cương từ vựng, chủ đề, nhiệm vụ và các điểm ngữ pháp mới nhất.
  • Dự đoán đề thi mới:
    Các đề mô phỏng được sửa lại một cách công phu từ nội dung, hình thức đến độ khó dựa vào sự thay đổi trong xu hướng ra đề. Điều này đảm bảo mức độ tương đồng cao nhất giữa đề mô phỏng và đề thi chính thức mới nhất.
  • Thay đổi ngữ liệu mới:
    Sách được bổ sung các ngữ liệu mới nhất, phù hợp với sự thay đổi của xã hội hiện nay. Bộ đề này cũng là tài liệu rất thiết thực vì giúp người học vừa phát triển kỹ năng ngôn ngữ vừa mở rộng kiến thức xã hội.

Có thể bạn thích…