Model Essays for IELTS Writing

Tác giả: New Oriental Education &Technology Group: IELTS Research Institute
Chuyển ngữ phần chú giải: Nguyễn Thành Yến
Số trang: 196
Khổ sách: 18,5×26cm

Giá: 198.000VNĐ

The newest topic trend in IELTS Writing exam

Danh mục: , Mã: 9786045819999 Thẻ:

Mô tả

Collection of 113 sample essays for IELTS Writing