Mozilge TOEIC Actual Tests Part 1,2

Tác giả: Lee Sang Jin, Kim Tae Woo, Jeon Hee Jung
Số trang: 188
Khổ sách: 18,5×26cm

Giá: 148.000VNĐ
(bao gồm một quyển sách và một đĩa MP3)

Danh mục: , Mã: 9786047556526 Thẻ:

Mô tả

CONTENTS

Preface

Structure of the test

Part 1: Actual Test

 • Actual Test 1
 • Actual Test 2
 • Actual Test 3
 • Actual Test 4
 • Actual Test 5
 • Actual Test 6
 • Actual Test 7
 • Actual Test 8
 • Actual Test 9
 • Actual Test 10

Part 1: Actual Test

 • Actual Test 1
 • Actual Test 2
 • Actual Test 3
 • Actual Test 4
 • Actual Test 5
 • Actual Test 6
 • Actual Test 7
 • Actual Test 8
 • Actual Test 9
 • Actual Test 10
 • Actual Test 11
 • Actual Test 12
 • Actual Test 13
 • Actual Test 14
 • Actual Test 15
 • Actual Test 16
 • Actual Test 17
 • Actual Test 18
 • Actual Test 19
 • Actual Test 20
 • Actual Test 21
 • Actual Test 22
 • Actual Test 23
 • Actual Test 24
 • Actual Test 25

Topic-based Vocabulary

Scripts & Answers

Có thể bạn thích…