Mozilge TOEIC Actual Tests Part 3,4

Tác giả: Lee Sang Jin, Kim Tae Woo, Jeon Hee Jung
Số trang: 184
Khổ sách: 18,5×26cm

Giá: 168.000VNĐ
(bao gồm một quyển sách và một đĩa MP3)

Danh mục: , Mã: 9786045823828 Từ khóa:

Mô tả

CONTENTS

Preface

Structure of the test

Actual Tests

 • Actual Test 1
 • Actual Test 2
 • Actual Test 3
 • Actual Test 4
 • Actual Test 5
 • Actual Test 6
 • Actual Test 7
 • Actual Test 8
 • Actual Test 9
 • Actual Test 10
 • Actual Test 11
 • Actual Test 12
 • Actual Test 13
 • Actual Test 14
 • Actual Test 15

Scripts & Answers

Có thể bạn thích…