New Economy TOEIC RC 1000 (2018 format)

Tác giả: Lee Ki Taek
Số trang: 216
Khổ sách: 18,5 x 26cm

Giá: 258.000VNĐ

Danh mục: , Mã: 9786045880036 Từ khóa:

Mô tả

Contents

About recent changes in the TOEIC Test format

TOEIC RC Score Conversion Table

RC Progress Monitor

RC Actual Test 01

RC Actual Test 02

RC Actual Test 03

RC Actual Test 04

RC Actual Test 05

RC Actual Test 06

RC Actual Test 07

RC Actual Test 08

RC Actual Test 09

RC Actual Test 10

RC Actual Test Answer Key

Có thể bạn thích…