New Eye of the TOEIC

Tác giả: Lee Ik-hoon Language Institute
Số trang: 256
Khổ sách: 18,5×26cm

Giá: 218.000VNĐ

8 Actual Tests for Reading Comprehension

Danh mục: , Mã: 9786045820711 Từ khóa:

Mô tả

CONTENTS

  • TEST 1
  • TEST 2
  • TEST 3
  • TEST 4
  • TEST 5
  • TEST 6
  • TEST 7
  • TEST 8
  • ANSWER SHEETS
  • ANSWER KEY

Có thể bạn thích…