Nghe và nói tiếng Trung Quốc: trình độ Trung cấp

Biên soạn: Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh
Bản dịch tiếng Việt: Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hồng
Số trang: 300
Khổ sách: 18,5×26cm

Giá: 84.000VNĐ

(dùng kèm với sáu đĩa Audio bán riêng)

Mô tả

Nghe và nói tiếng Trung Quốc: trình độ Trung cấp được biên soạn cho sinh viên nước ngoài năm thứ 2 chuyên nghành tiếng Trung Quốc hiện đại, hoặc những người đã nắm vững phần ngữ pháp căn bản và có vốn từ vựng khoảng trên 2.500 từ. Sau khi học xong giáo trình này, người học có thể nghe và hiểu tiếng Phổ thông Trung Quốc ở mức giao tiếp thông thường, có khả năng nói và viết lưu loát, chính xác.

Nghe và nói tiếng Trung Quốc: trình độ Trung cấp có tất cả 32 bài, một chương có ba bài, sau mỗi chương có bổ sung phần bài tập chương. Bài tập chương chia thành hai phần chính là nghe và nói. Phần luyện nghe được chia thành ba đoạn. Đoạn băng 1 gồm bài học chính, kèm theo phần giải thích từ mới (có dịch tiếng Việt), các từ ngữ trọng điểm và bài tập. Đoạn băng 2 và đoạn băng 3 yêu cầu người học nghe và hiểu được nội dung chính, không có từ mới và giải thích từ khó, chỉ kèm theo một hai mục bài tập. Nội dung của bài luyện nói và luyện nghe phối hợp với nhau. Ngoài ra, cách dùng từ và mẫu câu cũng rất được coi trọng trong bài luyện nói. Bài tập chương là phần ôn tập ba bài học trước đó, chủ yếu là luyện nghe và luyện nói; phần ôn tập các từ ngữ, mẫu câu được tách riêng, hoặc kết hợp với bài tập luyện nghe và nói.

Có thể bạn thích…