Part 5&6 Actual Tests for the New TOEIC Test

Tác giả: Jim Lee
Số trang: 176
Khổ sách: 18,5×26cm

Giá: 76.000VNĐ

(bao gồm một quyển sách và một đĩa MP3)

Danh mục: , Mã: 12333564 Từ khóa:

Mô tả

CONTENTS

 • TEST 1
 • TEST 2
 • TEST 3
 • TEST 4
 • TEST 5
 • TEST 6
 • TEST 7
 • TEST 8
 • TEST 9
 • TEST 10
 • TEST 11
 • TEST 12
 • TEST 13
 • TEST 14
 • TEST 15
 • TEST 16
 • TEST 17
 • TEST 18
 • TEST 19
 • TEST 20
 • ANSWER SHEET
 • ANSWERS

Có thể bạn thích…