Tiếng Anh dành cho học sinh trung học cơ sở – Tập 1

Tác giả: Edited by Obunsha
Bản dịch tiếng Việt: Nguyễn Thành Yến
Số trang: 152
Khổ sách: 18,5×26cm

Giá: 168.000VNĐ

Mô tả

Bộ sách này được biên soạn nhằm trang bị cho bạn những kiến thức cần thiết trong chương trình tiếng Anh bậc trung học cơ sở đồng thời giúp bạn cải thiện kỹ năng làm bài.

Bằng cách thực hành các bài tập có độ khó tăng dần, bạn sẽ nắm vững kiến thức đã học ở trang tóm tắt. Qua phần đáp án có lời giải thích chi tiết, bạn sẽ nhận ra và khắc phục những lỗi đã mắc phải để đạt kết quả cao trong các kỳ thi tiếng Anh.

Mục lục

 • 1 Từ và cách phát âm
 • 2 Chào hỏi – Các câu trong giờ học
 • 3 Động từ be (1) (am, are): I am… / You are…
  Bài tập tổng hợp
 • 4 Động từ be (2) (is): This / That is…
 • 5 Động từ be (3) (is): He / She is…
  Bài tập tổng hợp
 • 6 Động từ thường (1): Hình thức ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai ở thì hiện tại đơn
 • 7 Hình thức số nhiều của danh từ và đại từ
 • 8 Câu mệnh lệnh
  Bài tập tổng hợp
 • 9 Động từ thường (2): Hình thức ngôi thứ ba số ít ở thì hiện tại đơn
 • 10 Đại từ tân ngữ – Đại từ sở hữu
  Bài tập tổng hợp
 • 11 Giờ – Ngày – Thời tiết
 • 12 Câu nghi vấn bắt đầu với từ nghi vấn
  Bài tập tổng hợp
 • 13 Động từ khuyết can
 • 14 Thì hiện tại tiếp diễn
  Bài tập tổng hợp
 • 15 Thì quá khứ đơn (1): Dạng quá khứ đơn của động từ thường
  Bài tập tổng hợp
 • 16 Một số câu thoại cơ bản
 • 17 Liên từ – Giới từ
 • 18 Thì quá khứ đơn (2): Dạng quá khứ đơn của động từ be
  Động từ bất quy tắc
  Đáp án

Có thể bạn thích…