Tiếng Anh dành cho học sinh trung học cơ sở – Tập 2

Tác giả: Edited by Obunsha
Bản dịch tiếng Việt: Nguyễn Thành Yến
Số trang: 164
Khổ sách: 18,5×26cm

Giá: 168.000VNĐ

Mô tả

Bộ sách này được biên soạn nhằm trang bị cho bạn những kiến thức cần thiết trong chương trình tiếng Anh bậc trung học cơ sở đồng thời giúp bạn cải thiện kỹ năng làm bài.

Bằng cách thực hành các bài tập có độ khó tăng dần, bạn sẽ nắm vững kiến thức đã học ở trang tóm tắt. Qua phần đáp án có lời giải thích chi tiết, bạn sẽ nhận ra và khắc phục những lỗi đã mắc phải để đạt kết quả cao trong các kỳ thi tiếng Anh.

Mục lục

 • 1 Thì quá khứ đơn của động từ thường
 • 2 Thì quá khứ đơn của động từ be
 • 3 Thì quá khứ tiếp diễn
 • 4 Thì tương lai – be going to…, will
  Bài tập tổng hợp 30
 • 5 Động từ nguyên mẫu có to (1) Trạng từ – Tính từ
 • 6 Động từ nguyên mẫu có to (2) Danh từ
 • 7 Động từ nguyên mẫu có to (3) Từ nghi vấn + to V
 • 8 Danh động từ
  Bài tập tổng hợp
 • 9 Động từ khuyết (1)
 • 10 Động từ khuyết (2)
  Bài tập tổng hợp
 • 11 Mẫu câu There is/are…
 • 12 Những cấu trúc câu quan trọng
 • 13 Liên từ
  Bài tập tổng hợp
 • 14 Cấu trúc so sánh (1)
 • 15 Cấu trúc so sánh (2)
  Bài tập tổng hợp
 • 16 Thể bị động
  Bài tập tổng hợp
 • 17 Giới từ – Câu hỏi đuôi
 • 18 Một số mẫu câu thông dụng
  Bài tập tổng hợp
  Đáp án

Có thể bạn thích…