Tiếng Anh dành cho học sinh trung học cơ sở – Tập 3

Tác giả: Edited by Obunsha
Bản dịch tiếng Việt: Nguyễn Thành Yến
Số trang: 156
Khổ sách: 18,5×26cm

Giá: 168.000VNĐ

Mô tả

Bộ sách này được biên soạn nhằm trang bị cho bạn những kiến thức cần thiết trong chương trình tiếng Anh bậc trung học cơ sở đồng thời giúp bạn cải thiện kỹ năng làm bài.

Bằng cách thực hành các bài tập có độ khó tăng dần, bạn sẽ nắm vững kiến thức đã học ở trang tóm tắt. Qua phần đáp án có lời giải thích chi tiết, bạn sẽ nhận ra và khắc phục những lỗi đã mắc phải để đạt kết quả cao trong các kỳ thi tiếng Anh.

Mục lục

 • 1 Thể bị động – Thì hiện tại đơn
 • 2 Thể bị động – Thì quá khứ đơn
 • 3 Thể bị động – Câu phủ định • Câu nghi vấn • Thì tương lai đơn
  Bài tập tổng hợp
 • 4 Động từ nguyên mẫu có to – Từ nghi vấn + to V
 • 5 Động từ nguyên mẫu có to – Động từ + sb. + to V
 • 6 Động từ nguyên mẫu có to – Câu bắt đầu bằng chủ ngữ giả it
  Bài tập tổng hợp
 • 7 Thì hiện tại hoàn thành – Diễn tả sự việc kéo dài
 • 8 Thì hiện tại hoàn thành – Diễn tả kinh nghiệm
 • 9 Thì hiện tại hoàn thành – Diễn tả sự hoàn thành/kết quả
  Bài tập tổng hợp
 • 10 Phân từ hiện tại
 • 11 Phân từ quá khứ
 • 12 Năm cấu trúc câu cơ bản
 • 13 S + V + O + C Từ nghi vấn + S + V
 • 14 Một số câu đàm thoại thông dụng
  Bài tập tổng hợp
 • 15 Đại từ quan hệ – Chủ ngữ who
 • 16 Đại từ quan hệ – Chủ ngữ which
 • 17 Đại từ quan hệ – Tân ngữ which, that
 • 18 Đại từ quan hệ – Rút gọn mệnh đề tính ngữ
  Bài tập tổng hợp
  Đáp án

Có thể bạn thích…