Tiếng Trung dành cho học sinh tiểu học – Tập 1

Chủ biên: Vương Nguy
Biên soạn: Kim Phi Phi, Vương Lôi
Bản dịch tiếng Việt: Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hồng
Số trang: 152
Khổ sách: 21×28,5cm

Giá: 198.000VNĐ

Mô tả

  • Giáo trình bao gồm sáu tập sách bài học và sáu tập sách bài tập.
  • Nội dung thiết thực, gần gũi với cuộc sống hằng ngày của học sinh tiểu học.
  • Chương trình học bám sát chuẩn quốc tế (bài thi YCT, khung tham chiếu CEFR, tiêu chuẩn ACTFL).
  • Vô số hoạt động (tô màu, vẽ hình, hát, chơi trò chơi…) được đưa vào bài học giúp học sinh tăng thêm hứng thú khi học tiếng Trung
  • Kèm theo sách là đáp án và file PowerPoint tại trang web online.nhantriviet.com.

Có thể bạn thích…