Tiếng Trung Quốc cho người bắt đầu: Giáo trình luyện Đọc Viết

Chủ biên: Lỗ Kiện Kí
Biên soạn: Lưu Lam Vân, Lỗ Kiện Kí
Bản dịch tiếng Việt: Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hồng
Số trang: 284
Khổ sách: 18,5×26cm

Giá: 98.000VNĐ

Mô tả

Tiếng Trung Quốc cho người bắt đầu: Giáo trình luyện Đọc Viết là giáo trình dùng kèm quyển Tiếng Trung Quốc cho người bắt đầu., được chia làm hai phần. Phần thứ nhất bao gồm: kiến thức về chữ Hán, bảng chữ mới, luyện đọc, bài tập; phần thứ hai là các bài tập viết từ bài 1 đến bài 30 bao gồm: viết chữ theo thứ tự các nét và viết theo mẫu. Các mục của phần thứ nhất:

  1. Kiến thức về chữ Hán
  2. Bảng chữ mới
  3. Luyện đọc
  4. Bài tập

Có thể bạn thích…